Kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho gà chín cựa thuần chủng quý hiếm

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi và phòng một số bệnh cho gà 9 cựa

Nguyên nhân và cách khắc phục các loại bệnh cho gà như: rụng lông, xù lông, sã cánh, kém ăn,